Σύνθετη Αναζήτηση
Ρηγόπουλος Νικόλαος

Χειρουργός Παιδοορθοπεδικός Θεσσαλονίκη

Χειρουργός Παιδοορθοπεδικός Κατερίνη

Ο ορθοπαιδικός  Ρηγόπουλος  Νικόλαος

Βλαζάκης Στυλιανός
Κατηγορία: ,
Τοποθεσία: ,

Παιδοχειρούργος

Γενική χειρουργική παίδων
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Παιδιατρική ουρολογία
Ραδιόλυση –

Σαλάκος Χρήστος – Παιδοουρολόγος Αθήνα

Παιδοχειρουργός Αθήνα
Παιδοουρολόγος Αθήνα
Λαπαροσκόπος Αθήνα
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Συνεργάτης

Νικάνδρου Νικόλαος

Παιδοχειρουργός
 
Κωνσταντίνου  Καραμανλή 153 (3ος όροφος),  Θεσσαλονίκη - T.K.

Σπυρίδης Γεώργιος

Παιδοχειρούργος Νέο Ψυχικό Αθήνα
Εξειδίκευση στην Παιδοχειρουργική Ογκολογία – Νεογνική

Γαβαλάκης  Νικόλαος

Παιδοχειρούργος

Γενική χειρουργική παίδων
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Παιδιατρική ουρολογία
Ραδιόλυση –

Κοπανίδη Μαρία

Παιδοχειρούργος

Γενική χειρουργική παίδων
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Παιδιατρική ουρολογία
Ραδιόλυση –

Αγγελος Μαράντος
Κατηγορία: ,
Τοποθεσία:

Παιδοχειρούργος

Γενική χειρουργική παίδων
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Παιδιατρική ουρολογία
Ραδιόλυση –

Μιχαλάκης Μιχαήλ

Παιδοχειρούργος

Γενική χειρουργική παίδων
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Παιδιατρική ουρολογία
Ραδιόλυση –

Μπίρμπας Αλέξανδρος

Παιδοχειρούργος

Γενική χειρουργική παίδων
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Παιδιατρική ουρολογία
Ραδιόλυση –

Αποτελέσματα Χάρτη