Λογγίτση Γ. Δήμητρα

  • Τηλέφωνο:
    2106141279
  • Κινητό:
  • Φαξ:
  • Πρόσβαση με:
  • Email:
Λογγίτση Γ. Δήμητρα
Περιγραφή

Ακτινοδιαγνώστης
Αγίας Ελεούσης 33, Μαρούσι – Τ.Κ. 15126
Τηλ.: 2106141279