Παπατσώρης Αθανάσιος

 • Τηλέφωνο:
  2107211571
 • Κινητό:
  694765995
 • Φαξ:
  2132058605
 • Πρόσβαση με:
  Μετρό
  Λεωφορείο
  Τρόλεϊ
 • Email:
  agpapatsoris@yahoo.gr
Παπατσώρης Αθανάσιος
Περιγραφή

Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ευαγγελισμός

Ο κ. Παπατσώρης Αθανάσιος ειναι  Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 

O κ. Παπατσώρης είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των παρακάτω επιστημονικών εταιρειών & φορέων:
EOE, EBU, EULIS, ESUT, ESOU, HGUCG, SEGUR, uCARE SIU

 

 • Εξειδίκευση στη λιθίαση και στην ογκολογία του ουροποιητικού συστήματος
 • Ελάχιστα επεμβατικά χειρουργεία (π.χ. διαδερμική νεφρολιθοτριψία, εύκαμπτη ουρητηρολιθοτριψία) 
 • Επεμβάσεις προστάτη αδένα

 

Δημοσιεύσεις του κ. Παπατσώρη Αθανάσιου στο PUMBED https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

1: Dellis AE, Nastos K, Mastorakos D, Dellaportas D, Papatsoris A, Arkoumanis PT. Minimal surgical management of penile paraffinoma after subcutaneous penile paraffin injection.

2: Kallidonis P, Kotsiris D, Sanguedolce F, Ntasiotis P, Liatsikos E, Papatsoris A; Young Academic Urologists of the European Association of Urology –Endourology, Urolithiasis Working Party. The effectiveness of ureteric metal stents in malignant ureteric obstructions: A systematic review.

3: Nomikos M, Papanikolaou S, Athanasopoulos G, Papatsoris A. The use of Amplatz renal dilators in the minimally invasive management of complex urethral strictures.

4: Karagiannis A, Skolarikos A, Alexandrescu E, Basic D, Geavlete P, Maletta A, Muslumanoglu AY, Papatsoris A, Petkova K, Saidi S, Skakic A, Saltirov I, Sarica K, Stavridis S, Yilmaz O, Trinchieri A. Epidemiologic study of urolithiasis in seven countries of South-Eastern Europe: S.E.G.U.R. 1 study.

5: Dellis A, Papatsoris A. Therapeutic outcomes of the LHRH antagonists. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res.

6: Kallidonis P, Ntasiotis P, Knoll T, Sarica K, Papatsoris A, Somani BK, Greco F, Aboumarzouk OM, Álvarez-Maestro M, Sanguedolce F. Minimally Invasive Surgical Ureterolithotomy Versus Ureteroscopic Lithotripsy for Large Ureteric Stones: A Systematic Review and Meta-analysis of the Literature.

7: Veneziano D, Ahmed K, Van Cleynenbreugel BSEP, Gözen AS, Palou J, Sarica K, Liatsikos EN, Sanguedolce F, Honeck P, Alvarez-Maestro M, Papatsoris A, Kallidonis P, Greco F, Breda A, Somani B. Development methodology of the novel Endoscopic stone treatment step 1 (EST s1) training/assessment curriculum.

8: Pietropaolo A, Proietti S, Geraghty R, Skolarikos A, Papatsoris A, Liatsikos E, Somani BK. Trends of ‘urolithiasis: interventions, simulation, and laser technology’ over the last 16 years (2000-2015) as published in the literature (PubMed): a systematic review from European section of Uro-technology (ESUT). World J Urol.

9: Bamias A, Escudier B, Sternberg CN, Zagouri F, Dellis A, Djavan B, Tzannis K,  Kontovinis L, Stravodimos K, Papatsoris A, Mitropoulos D, Deliveliotis C, Dimopoulos MA, Constantinides CA. Current Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Renal Cell Carcinoma: A Systematic Review and Critical Evaluation. Oncologist.

10: Dellis A, Papatsoris A, Kalentzos V, Deliveliotis C, Skolarikos A. Hyberbaric oxygen as sole treatment for severe radiation – induced haemorrhagic cystitis. Int Braz J Urol.

11: Dellis A, Papatsoris A. Stem cell therapy for the treatment of Peyronie’s disease. Expert Opin Biol Ther.

12: Dellis AE, Papatsoris AG, Keeley FX Jr, Bamias A, Deliveliotis C, Skolarikos AA. Tamsulosin, Solifenacin, and Their Combination for the Treatment of Stent-Related Symptoms: A Randomized Controlled Study. J Endourol.

13: Nastos C, Sotirova I, Papatsoris A, Skolarikos A, Papaconstantinou I, Dellis A. Unusual Case of Urethrorectal Fistula in Adolescence in a Patient with a History of Congenital Anorectal alformation. J Endourol Case Rep.

14: Liontos M, Trigka EA, Korkolopoulou P, Tzannis K, Lainakis G, Koutsoukos K, Kostouros E, Lykka M, Papandreou CN, Karavasilis V, Christodoulou C, Papatsoris A, Skolarikos A, Varkarakis I, Adamakis I, Alamanis C, Stravodimos K, Mitropoulos D, Deliveliotis C, Constantinidis CA, Saetta A, Patsouris E, Dimopoulos MΑ, Bamias A. Expression and prognostic significance of VEGF and mTOR pathway proteins in metastatic renal cell carcinoma patients: a prognostic immunohistochemical profile for kidney cancer patients.

15: Durutovic O, Dzamic Z, Milojevic B, Nikic P, Mimic A, Bumbasirevic U, Vuksanovic A, Petronic DM, Papatsoris A, Skolarikos A. Pulsed versus continuous mode fluoroscopy during PCNL: safety and effectiveness comparison in a case series study. Urolithiasis.

16: Bourdoumis A, Papatsoris A, Calleary JG, Surange R, Skrepetis K, Buchholz N, Sarica K. The evolution of urolithiasis assessment and management in the new millennium. Panminerva Med.

17: Bamias A, Tsantoulis P, Zilli T, Papatsoris A, Caparrotti F, Kyratsas C, Tzannis K, Stravodimos K, Chrisofos M, Wirth GJ, Skolarikos A, Mitropoulos D, Constantinides CA, Deliveliotis C, Iselin CE, Miralbell R, Dietrich PY, Dimopoulos MA. Outcome of patients with nonmetastatic muscle-invasive bladder cancer not undergoing cystectomy after treatment with noncisplatin-based chemotherapy and/or radiotherapy: a retrospective analysis. Cancer Med.

18: Sanguedolce F, Montanari E, Alvarez-Maestro M, Macchione N, Hruby S, Papatsoris A, Kallidonis P, Villa L, Honeck P, Traxer O, Greco F; EAU Young Academic Urologists- Endourology and Urolithiasis Working Group. Use of XenX™, the latest ureteric occlusion device with guide wire utility: results from a prospective multicentric comparative study. World J Urol.

19: Dellis A, Papatsoris AG. Phase I and II therapies targeting the androgen receptor for the treatment of castration resistant prostate cancer. Expert Opin Investig Drugs.

20: Stamatiou K, Christopoulos G, Pavlis A, Papatsoris A. Malpingian carcinoma of the urinary bladder: A case series. J Cancer Res Ther.

21: Konstantinidis K, Kuehhas F, Papatsoris A. The Egydio geometrical procedure for managing penile curvature using a single relaxing incision: A single-centre experience with 330 patients. Arab J Urol.

22: Dellis A, Papatsoris A. Cost-effectiveness of denosumab as a bone protective agent for patients with castration resistant prostate cancer. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res.

23: Bamias A, Peroukidis S, Stamatopoulou S, Tzannis K, Koutsoukos K, Andreadis C, Bozionelou V, Pistalmatzian N, Papatsoris A, Stravodimos K, Varthalitis I, Karamouzis M, Milaki G, Agorastos A, Kentepozidis N, Androulakis N, Bompolaki I, Kalofonos H, Mavroudis D, Dimopoulos MA. Utilization of Systemic Chemotherapy in Advanced Urothelial Cancer: A Retrospective Collaborative Study by the Hellenic Genitourinary Cancer Group (HGUCG). Clin Genitourin Cancer.

24: Pistamaltzian N, Tzannis K, Pissanidou V, Peroukidis S, Milaki G, Karavasilis V, Mitsogiannis I, Varkarakis I, Papatsoris A, Dellis A, Adamakis I, Stravodimos K, Molyva D, Athanasiadis I, Androulakis N, Andreadis C, Kalofonos C, Mitropoulos D, Deliveliotis C, Constantinides C, Dimopoulos MA, Bamias A. Treatment of relapsed urothelial bladder cancer with vinflunine: real-world evidence by the Hellenic Genitourinary Cancer Group. Anticancer Drugs.

25: Kostakopoulos N, Protogerou V, Skolarikos A, Varkarakis I, Papatsoris A, Troupis T, Piagou M, Deliveliotis C. VIP neobladder (Padovana) reconstruction following radical cystectomy for bladder cancer Complications, functional outcome and quality of life evaluation in 95 cases. Ann Ital Chir.

26: Tzormpatzakis C, Chrisofos M, Papatsoris A, Ioannis V, Deliveliotis C. Variables affecting adolescent renal function in patients born with vesico-ureteric reflux. Arab J Urol.

27: Bamias A, Tzannis K, Papatsoris A, Oudard S, Beuselinck B, Escudier B, Liontos M, Elaidi TR, Chrisofos M, Stravodimos K, Anastasiou I, Mitropoulos D, Deliveliotis C, Constantinides C, Dimopoulos MA, Bamia C. Prognostic significance of cytoreductive nephrectomy in patients with synchronous metastases from renal cell carcinoma treated with first-line sunitinib: a European multiinstitutional study. Clin Genitourin Cancer.

28: Dellis A, Papatsoris AG. Intravesical treatment of bladder pain syndrome/interstitial cystitis: from the conventional regimens to the novel botulinum toxin injections. Expert Opin Investig Drugs.

29: Papatsoris A. Twin amplatz sheath method: a modified technique of percutaneous cystolithotripsy for large bladder stone in females. J Surg Tech Case Rep.

30: Dellis AE, Papatsoris AG, Skolarikos AA, Varkarakis IM, Deliveliotis CN. Modified S-ileal neobladder for continent urinary diversion: functional and urodynamic results after 20 years of follow-up. Urol Int.

31: Dellis A, Papatsoris A. Novel optical technology in bladder cancer diagnosis and treatment. Nephrourol Mon.

32: Dellis A, Boutsis D, Spyropoulos E, Galanakis I, Panagopoulos A, Papatsoris A. Bilateral metachronous testicular chloroma: a rare clinical entity. Nephrourol Mon.

33: Dellis A, Skolarikos A, Papatsoris AG. Why should I do research? Is it a waste of time? Arab J Urol.

34: Christodoulou M, Kachrilas S, Dina A, Bourdoumis A, Masood J, Buchholz N, Papatsoris A. How to conduct a successful workshop: The trainees’ perspective. Arab J Urol.

35: Dellis A, Papatsoris AG. The economics of abiraterone acetate for castration-resistant prostate cancer. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res.

36: Papatsoris A, Dellis A, Daglas G, Sanguedolce F; EAU Young Academic Urology working parties (Endourology). Management of JJ stent-related symptoms. Acta Chir Iugosl.

37: Bourdoumis A, Stasinou T, Kachrilas S, Papatsoris AG, Buchholz N, Masood J. Thromboprophylaxis and bleeding diathesis in minimally invasive stone surgery. Nat Rev Urol.

38: Pavlaki M, Poulakou G, Drimousis P, Adamis G, Apostolidou E, Gatselis NK, Kritselis I, Mega A, Mylona V, Papatsoris A, Pappas A, Prekates A, Raftogiannis M, Rigaki K, Sereti K, Sinapidis D, Tsangaris I, Tzanetakou V, Veldekis D, Mandragos K, Giamarellou H, Dimopoulos G. Polymicrobial bloodstream infections: Epidemiology and impact on mortality. J Glob Antimicrob Resist.

39: Dellis A, Papatsoris AG. Denosumab as a promising novel bone-targeted agent in castration resistant prostate cancer. Expert Opin Biol Ther.

40: Kachrilas S, Papatsoris A, Bach C, Bourdoumis A, Zaman F, Masood J, Buchholz N. The current role of percutaneous chemolysis in the management of urolithiasis: review and results. Urolithiasis.

41: Mourmouris P, Efstathiou E, Papatsoris A. Androgen deprivation therapy and cardiovascular risk. Nephrourol Mon.

42: Chatzidarellis E, Skolarikos A, Papatsoris AG. To biopsy a small renal mass, or not? Nephrourol Mon.

43: Papatsoris A, Chrisofos M, Skolarikos A, Varkarakis I, Mitsogiannis I, Mygdalis V, Dellis A, Buchholz N, Masood J. Update on intracorporeal laser lithotripsy. Minerva Med.

44: Goyal A, Mukerjee K, Karaolides T, Bach C, Papatsoris A, Masood J. Inferior distraction of the kidney to aid upper pole and supracostal punctures during supine percutaneous renal access. Urol J.

45: Leitão TP, Papatsoris AG, Mandron E. Extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy: A prospective 2-year single-surgeon experience with 171 cases. Arab J Urol.

46: Bach C, Goyal A, Kumar P, Kachrilas S, Papatsoris AG, Buchholz N, Masood J. The Barts ‘flank-free’ modified supine position for percutaneous nephrolithotomy. Urol Int.

47: Papatsoris A, Sarica K. Flexible ureterorenoscopic management of upper tract pathologies. Urol Res.

48: Bach C, Nesar S, Kumar P, Goyal A, Kachrilas S, Papatsoris A, Masood J, Buchholz N. The new digital flexible ureteroscopes: ‘size does matter’–increased ureteric access sheath use! Urol Int.

49: Papatsoris AG, Skolarikos A, Buchholz N. Intracorporeal laser lithotripsy. Arab J Urol.

50: Papatsoris AG, Shaikh T, Patel D, Bourdoumis A, Bach C, Buchholz N, Masood J, Junaid I. Use of a virtual reality simulator to improve percutaneous renal access skills: a prospective study in urology trainees. Urol Int.

51: Tanabalan C, Papatsoris AG, Masood J. Absent inferior vena cava with resulting bladder varices: a rare cause of frank hematuria. Urol J.

52: Kumar P, Bach C, Kachrilas S, Papatsoris AG, Buchholz N, Masood J. Supine percutaneous nephrolithotomy (PCNL): ‘in vogue’ but in which position? BJU Int.

53: Zaman F, Bach C, Junaid I, Papatsoris AG, Pati J, Masood J, Buchholz N. The floppy iris syndrome – what urologists and ophthalmologists need to know. Curr Urol.

54: Young A, Ismail M, Papatsoris AG, Barua JM, Calleary JG, Masood J. Entonox® inhalation to reduce pain in common diagnostic and therapeutic outpatient urological procedures: a review of the evidence. Ann R Coll Surg Engl.

55: Kachrilas S, Papatsoris A, Bach C, Kontos S, Faruquz Z, Goyal A, Masood J, Buchholz N. Colon perforation during percutaneous renal surgery: a 10-year experience in a single endourology centre. Urol Res.

56: Mitsogiannis IC, Chatzidarellis E, Skolarikos A, Papatsoris A, Anagnostopoulou G, Karagiotis E. Bilateral spontaneous retroperitoneal bleeding in a patient on nimesulide: a case report. J Med Case Rep.

57: Kyrou D, Staios D, Papatsoris AG. Bladder perivascular epithelioid cell tumor: a novel rare neoplasm. Urol Int.

58: Bacle J, Papatsoris AG, Bigot P, Azzouzi AR, Brychaet PE, Piussan J, Mandron E. Laparoscopic promontofixation for pelvic organ prolapse: a 10-year single center experience in a series of 501 patients. Int J Urol.

59: Drivalos A, Papatsoris AG, Chrisofos M, Efstathiou E, Dimopoulos MA. The role of the cell adhesion molecules (integrins/cadherins) in prostate cancer. Int Braz J Urol.

60: Kontos S, Papatsoris A, Kominea A, Melachrinou M, Tanoglidi A, Kachrilas S, Karavitakis M, Balampani E, Sotiropoulou-Bonikou G. Expression of ERβ and its co-regulators p300 and NCoR in human transitional cell bladder cancer. Urol Int.

61: Papatsoris AG, Kachrilas S, Howairis ME, Masood J, Buchholz N. Novel technologies in flexible ureterorenoscopy. Arab J Urol.

62: Simaioforidis V, Papatsoris AG, Chrisofos M, Chrisafis M, Koritsiadis S, Deliveliotis C. Tamsulosin versus transurethral resection of the prostate: effect on nocturia as a result of benign prostatic hyperplasia. Int J Urol.

63: Papatsoris AG, Junaid I, Zachou A, Kachrilas S, Zaman F, Masood J, Buchholz N. New developments in the use of prostatic stents. Open Access J Urol.

64: Bourdoumis A, Papatsoris AG, Chrisofos M, Efstathiou E, Skolarikos A, Deliveliotis C. The novel prostate cancer antigen 3 (PCA3) biomarker. Int Braz J Urol.

65: Masood J, Ismail M, El-Husseiny T, Moraitis K, Albanis S, Papatsoris A, Buchholz N. ‘An interventional urology list’ – a novel concept for UK urological  services. Ann R Coll Surg Engl.

66: Papatsoris A, Bourdoumis A, Chrisofos M. Re: Accuracy of PCA3 Measurement in Predicting Short-Term Biopsy Progression in an Active Surveillance Program J. J. Tosoian, S. Loeb, A. Kettermann, P. Landis, D. J. Elliot, J. I. Epstein, A. W. Partin, H. B. Carter and L. J. Sokoll J Urol 2010;

67: Papatsoris A, Albanis S, Deliveliotis C. Re: Billis et al.: Does the type of  prostatic atrophy influence the association of extent of atrophy in needle biopsies and serum prostate-specific antigen levels?

68: Skolarikos A, Papatsoris AG, Albanis S, Assimos D. Laparoscopic urinary stone surgery: an updated evidence-based review. Urol Res.

69: Maan Z, Patel D, Moraitis K, El-Husseiny T, Papatsoris AG, Buchholz NP, Masood J. Comparison of stent-related symptoms between conventional Double-J stents and a new-generation thermoexpandable segmental metallic stent: a validated-questionnaire-based study. J Endourol.

70: Masood J, Papatsoris A, Buchholz N. Dual expansion nickel-titanium alloy metal ureteric stent: novel use of a metallic stent to bridge the ureter in the minimally invasive management of complex ureteric and pelviureteric junction strictures. Urol Int.

71: Mandron E, Bryckaert PE, Papatsoris AG. Laparoscopic artificial urinary sphincter implantation for female genuine stress urinary incontinence: technique  and 4-year experience in 25 patients. BJU Int.

72: Papatsoris AG, Buchholz N. A novel thermo-expandable ureteral metal stent for the minimally invasive management of ureteral strictures. J Endourol.

73: Papatsoris AG, Mitsogiannis I, Deliveliotis C. Re: Hans-Martin Fritsche, Maximilian Burger, Robert S. Svatek et al. Characteristics and outcomes of patients with clinical T1 grade 3 urothelial carcinoma treated with radical cystectomy: results from an international cohort.

74: Bogris S, Papatsoris AG. Status quo of percutaneous nephrolithotomy in children. Urol Res.

75: Papatsoris A, Mandron E. Surgery illustrated–focus on details–anterior suspension of the dorsal vein complex and fixation of the anterior fibromuscular  stroma during laparoscopic prostatectomy for facilitating early continence. BJU Int.

76: Albanis S, Ather HM, Papatsoris AG, Masood J, Staios D, Sheikh T, Akhtar S, Buchholz N. Inversion, hydration and diuresis during extracorporeal shock wave lithotripsy: does it improve the stone-free rate for lower pole stone clearance? Urol Int.

77: El-Husseiny T, Moraitis K, Maan Z, Papatsoris A, Saunders P, Golden B, Masood J, Buchholz NP. Percutaneous endourologic procedures in high-risk patients in the lateral decubitus position under regional anesthesia. J Endourol.

78: Skolarikos A, Papatsoris AG. Diagnosis and management of postpercutaneous nephrolithotomy residual stone fragments. J Endourol.

79: Skolarikos AA, Papatsoris AG, Mitsogiannis IC, Chatzidarellis L, Liakouras C, Deliveliotis C. Current status of ureteroscopic treatment for urolithiasis. Int J Urol.

80: Papatsoris AG, El-Husseiny T, Sawada Y, Takahashi T, Nagaoka A, Maan Z, Moraitis K, Masood J, Junaid I, Buchholz N. Treating bladder-outflow obstruction with thermo-expandable prostate metal stents. Expert Rev Med Devices.

81: Borchert D, Sheridan L, Papatsoris A, Faruquz Z, Barua JM, Junaid I, Pati Y, Chinegwundoh F, Buchholz N. Prevention and treatment of urinary tract infection with probiotics: Review and research perspective. Indian J Urol.

82: Papatsoris A, Masood J, El-Husseiny T, Maan Z, Saunders P, Buchholz NP. Improving patient positioning to reduce complications in prone percutaneous nephrolithotomy. J Endourol.

83: Zachos I, Konstantinopoulos PA, Vandoros GP, Karamouzis MV, Papatsoris AG, Podimatas T, Papachristodoulou A, Chrisofos M, Deliveliotis C, Papavassiliou AG.  Predictive value of telomerase reverse transcriptase expression in patients with high risk superficial bladder cancer treated with adjuvant BCG immunotherapy. J  Cancer Res Clin Oncol.

84: Berwin JT, El-Husseiny T, Papatsoris AG, Hajdinjak T, Masood J, Buchholz N. Pain in extracorporeal shock wave lithotripsy. Urol Res.

85: Masood J, Panah A, Zaman F, Papatsoris AG, Buchholz N, Junaid I. Laparoscopic cranial plication in pelviureteral junction obstruction by aberrant lower pole artery. J Endourol.

86: Reeves J, El Husseiny T, Papatsoris A, Masood J, Buchholz N, Birch M. Ureteric guidewire damage by Holmium:YAG laser: preliminary results. Urol Res.

87: Panah A, Masood J, Zaman F, Papatsoris AG, El-Husseiny T, Buchholz N. A technique to flush out renal stone fragments during percutaneous nephrolithotomy. J Endourol.

88: Dellis AE, Demonakou M, Papatsoris AG, Chrisofos M, Bamias A, Deliveliotis C. Insight into long-term histological, proliferative and apoptotic modifications in ileal orthotopic neobladder and conduit mucosa. Tumori.

89: Papatsoris A, Anagnostopoulos F. Prostate cancer screening behaviour. Public Health.

90: Vandoros GP, Manolidis T, Karamouzis MV, Gkermpesi M, Lambropoulou M, Papatsoris AG, Zachos I, Konstantinopoulos PA. Leiomyosarcoma of the prostate: case report and review of 54 previously published cases. Sarcoma.

91: Papatsoris AG, Zaman F, Panah A, Masood J, El-Husseiny T, Buchholz N. Simultaneous anterograde and retrograde endourologic access: “the Barts technique”. J Endourol.

92: Lekas A, Papathomas TG, Papatsoris AG, Deliveliotis C, Lazaris AC. Novel therapeutics in metastatic bladder cancer. Expert Opin Investig Drugs.

93: Buchholz N, El-Husseiny T, Papatsoris AG, Masood J. A novel wire stent (Zebrastent) for ureteric stenting in stone patients. Expert Rev Med Devices.

94: Papatsoris A, Deliveliotis C. Editorial comment on: treatment-seeking, aspects of sexual activity and life satisfaction in men with laser-treated penile carcinoma. Eur Urol.

95: Hajdinjak T, Patel M, Papatsoris A, Masood J, Buchholz N, Birch M. In vitro simulation of stent fracture mechanisms in ureteric nitinol wire stents. Urol Res.

96: Staios D, Patel M, Papatsoris A, Almpanis S, Birch M, Buchholz NP. Material fatigue testing of a new intraureteral wire stent (Zebrastent). J Endourol.

97: Charalambous S, Mylonaki E, Fotas A, Papatsoris AG, Papathanasiou A, Triantafyllidis A, Rombis V, Touloupidis S. Large adrenal metastasis in non-small cell lung carcinoma. Case report and literature review. Tumori.

98: Papatsoris AG, Chrisofos M, Skolarikos A, Varkarakis I, Lekas A, Dellis A, Koritsiadis S, Deliveliotis C. Upper urinary tract transitional cell carcinoma. A 10-year experience. Tumori.

99: Zaman F, Masood J, Papatsoris A, Albanis S, Junaid I, Buchholz N. Laparoscopic transposition of lower-pole crossing vessels in the management of pelvi-ureteric junction obstruction. BJU Int.

100: Lekas A, Parasi A, Papathomas TG, Papatsoris AG, Mennonna MR, Chrisofos M, Deliveliotis C, Lazaris AC. Pseudosarcomatous myofibroblastic lesion of the urinary bladder: a rare entity posing a diagnostic challenge and therapeutic dilemma. Diagn Pathol.

101: Mazaris EM, Varkarakis I, Chrisofos M, Skolarikos A, Ioannidis K, Dellis A, Papatsoris A, Deliveliotis C. Use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs after radical retropubic prostatectomy: a prospective, randomized trial. Urology.

102: Papatsoris AG, Anagnostopoulos F. Men’s behaviour towards prostate cancer screening. Postgrad Med J.

103: Konstantinopoulos PA, Karamouzis MV, Papatsoris AG, Papavassiliou AG. Matrix metalloproteinase inhibitors as anticancer agents. Int J Biochem Cell Biol.

104: Borchert DH, Sheridan E, Papatsoris A, Zaman F, Barua J, Junaid I, Pati J, Buchholz N, Chinegwundoh F. The case for probiotics in urology. BJU Int.

105: Papatsoris A, Deliveliotis C. Editorial comment on: immunoreactivity of p63 in monolayered and in vitro stratified human urothelial cell cultures compared with native urothelial tissue. Eur Urol.

106: Papatsoris AG, Masood J, Saunders P. Supine valdivia and modified lithotomy position for simultaneous anterograde and retrograde endourological access. BJU Int.

107: Charalambous S, Touloupidis S, Fatles G, Papatsoris AG, Kalaitzis Ch, Giannakopoulos S, Rombis V. Transvaginal vs transobturator approach for synthetic sling placement in patients with stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct.

108: Papatsoris AG, Chrisofos M, Antoniou N, Gekas A, Deliveliotis C. An overview of stress urinary incontinence treatment in women. Aging Clin Exp Res.

109: Papatsoris AG, Kachrilas S, Gekas A. Where are we with the treatment of metastatic bladder cancer? Expert Opin Investig Drugs.

110: Triantafyllidis A, Kalaitzis C, Giannakopoulos S, Papatsoris AG, Pantazis T, Papathanasiou A, Touloupidis S. Holmium laser lithothripsy of ureteral calculi: our initial experience.

111: Papatsoris AG, Papapetropoulos S, Singer C, Deliveliotis C. Urinary and erectile dysfunction in multiple system atrophy (MSA). Neurourol Urodyn.

112: Giannakopoulos S, Makris NE, Kalaitzis C, Papatsoris AG, Pantazis T, Touloupidis S. Two unusual cases of median raphe penile cysts. Eur J Dermatol.

113: Chrisofos M, Papatsoris AG, Lazaris A, Deliveliotis C. Precursor lesions of  prostate cancer. Crit Rev Clin Lab Sci.

114: Papatsoris AG, Karamouzis MV, Papavassiliou AG. The power and promise of ”rewiring” the mitogen-activated protein kinase network in prostate cancer therapeutics. Mol Cancer Ther.

115: Papapetropoulos S, Tuchman A, Laufer D, Papatsoris AG, Papapetropoulos N, Mash DC. Causes of death in multiple system atrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry.

116: Touloupidis S, Zisimopoulos A, Giannakopoulos S, Papatsoris AG, Kalaitzis C, Thanos A. Clinical usage of the squamous cell carcinoma antigen in patients with penile cancer. Int J Urol.

117: Papatsoris AG, Liolitsa D, Deliveliotis C. Manipulation of the nerve growth factor network in prostate cancer. Expert Opin Investig Drugs.

118: Zachos I, Papatsoris AG, Sountoulides P, Podimatas T, Politis P, Repanti M, Vandoros G, Chrisofos M, Deliveliotis C. Primary small cell bladder carcinoma: a case report and review of the current literature. Tumori.

119: Touloupidis S, Papatsoris AG, Thanopoulos C, Charalambous S, Giannakopoulos S, Rombis V. Tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence in geriatric patients. Gerontology.

120: Varkarakis IM, Chrisofos M, Antoniou N, Papatsoris A, Deliveliotis C. Evaluation of findings during re-exploration for obstructive ileus after radical cystectomy and ileal-loop urinary diversion: insight into potential technical improvements. BJU Int.

121: Skolarikos A, Alivizatos G, Papatsoris A, Constantinides K, Zerbas A, Deliveliotis C. Ultrasound-guided percutaneous nephrostomy performed by urologists: 10-year experience. Urology.

122: Lekas AG, Lazaris AC, Chrisofos M, Papatsoris AG, Lappas D, Patsouris E, Deliveliotis C. Finasteride effects on hypoxia and angiogenetic markers in benign prostatic hyperplasia. Urology.

123: Schneider A, Touloupidis S, Papatsoris AG, Triantafyllidis A, Kollias A, Schweppe KW. Endometriosis of the urinary tract in women of reproductive age. Int J Urol.

124: Skolarikos AA, Papatsoris AG, Alivizatos G, Deliveliotis C. Molecular pathogenetics of renal cancer. Am J Nephrol.

125: Chrisofos M, Papatsoris AG, Dellis A, Varkarakis IM, Skolarikos A, Deliveliotis C. Can prostate biopsies affect erectile function? Andrologia.

126: Papatsoris AG, Deliveliotis C, Singer C, Papapetropoulos S. Erectile dysfunction in Parkinson’s disease. Urology.

127: Pardalidis NP, Papatsoris AG, Kapotis CG, Kosmaoglou EV. Treatment of impacted lower third ureteral stones with the use of the ureteral access sheath. Urol Res.

128: Papatsoris AG, Varkarakis I, Dellis A, Deliveliotis C. Bladder lithiasis: from open surgery to lithotripsy. Urol Res.

129: Papatsoris AG, Korantzopoulos PG. Hypertension, antihypertensive therapy, and erectile dysfunction. Angiology.

130: Deliveliotis C, Chrisofos M, Gougousis E, Papatsoris A, Dellis A, Varkarakis IM. Is there a role for alpha1-blockers in treating double-J stent-related symptoms? Urology.

131: Varkarakis IM, Delis A, Papatsoris A, Deliveliotis C. Use of external ureteral catheters and internal double J stents in a modified ileal neobladder for continent diversion: a comparative analysis. Urol Int.

132: Deliveliotis C, Delis A, Papatsoris A, Antoniou N, Varkarakis IM. Local steroid application during nerve-sparing radical retropubic prostatectomy. BJU Int.

133: Deliveliotis C, Papatsoris A, Chrisofos M, Dellis A, Liakouras C, Skolarikos A. Urinary diversion in high-risk elderly patients: modified cutaneous ureterostomy or ileal conduit? Urology.

134: Triantafyllidis A, Rombis V, Papatsoris AG, Papathanasiou A, Kalaitzis C, Touloupidis S. Sigmoidorectal (Mainz II) pouch for continent urinary diversion in bladder cancer. Int J Urol.

135: Triantafyllidis A, Charalambous S, Papatsoris AG, Papathanasiou A, Kalaitzis C, Rombis V, Touloupidis S. Management of nocturnal enuresis in Greek children. Pediatr Nephrol.

136: Skolarikos A, Chrisofos M, Ferakis N, Papatsoris A, Dellis A, Deliveliotis C. Does the management of bladder perforation during transurethral resection of superficial bladder tumors predispose to extravesical tumor recurrence? J Urol.

137: Papatsoris AG, Karamouzis MV, Papavassiliou AG. Novel biological agents for the treatment of hormone-refractory prostate cancer (HRPC). Curr Med Chem.

138: Papatsoris AG, Karamouzis MV, Papavassiliou AG. Novel insights into the implication of the IGF-1 network in prostate cancer. Trends Mol Med.

139: Pardalidis NP, Papatsoris AG, Kosmaoglou EV. Prevention of retrograde calculus migration with the Stone Cone. Urol Res.

140: Papatsoris AG, Gekas A. Which is the association between erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms? Andrologia.

141: Papatsoris AG, Triantafyllidis A, Gekas A, Karamouzis MV, Rosenbaum T. Leydig cell tumor of the testis. New cases and review of the current literature. Tumori.

142: Papatsoris AG, Deliveliotis C, Giannopoulos A, Dimopoulos C. Adjuvant intravesical mitoxantrone versus recombinant interferon-alpha after transurethral resection of superficial bladder cancer: a randomized prospective study. Urol
Int.

143: Pardalidis NP, Grigoriadis K, Papatsoris AG, Kosmaoglou EV, Horti M. Primary paratesticular adult ganglioneuroma. Urology.

144: Papatsoris AG, Triantafyllidis A, Gekas A. Prevalence of erectile dysfunction in the European Union. Asian J Androl.

145: Karamouzis MV, Badra FA, Papatsoris AG. A case of colonic ischemia mimicking carcinoma. Int J Gastrointest Cancer.

146: Papatsoris AG, Mpadra FA, Karamouzis MV, Frangides CY. Endemic brucellar epididymo-orchitis: a 10-year experience. Int J Infect Dis.

147: Papatsoris AG, Papavassiliou AG. Prostate cancer: horizons in the development of novel anti-cancer strategies. Curr Med Chem Anticancer Agents.

148: Papatsoris AG, Mpadra F, Karamouzis M, Likaki-Karatza E, Karatzas T. Torsion of undescended testis in a man with Down’s syndrome. Int J Urol. 2

149: Papatsoris AG, Mpadra FA, Karamouzis MV. Post-traumatic testicular torsion. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.

150: Pardalidis NP, Papatsoris AG, Kosmaoglou EV, Georganas C. Two cases of acute polyarthritis secondary to intravesical BCG adjuvant therapy for superficial bladder cancer. Clin Rheumatol.

151: Pardalidis NP, Papatsoris AG, Kosmaoglou EV. Endoscopic and laparoscopic treatment of ureteropelvic junction obstruction. J Urol.

152: Papatsoris AG, Mpadra FA, Karamouzis MV. Prostate cancer presenting as a solitary cerebellar metastasis. A case report and review of the literature. Tumori.

153: Papatsoris AG, Papavassiliou AG. Molecular ‘palpation’ of BPH: a tale of MAPK signalling? Trends Mol Med.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διέυθυνση Ιατρείου:
Μαρασλή 3 (ισόγειο), Αθήνα Ευαγγελισμός – Τ.Κ.: 10676
Τηλ.: 2107211571
Κιν.: 694765995
Φαξ: 2132058605
Email:agpapatsoris@yahoo.gr

Πρόσβαση με:
Λεωφορείο

Γραμμές: Α5, Ε14, Χ14 – Στάση: Σταθμός Ευαγγελισμός
Γραμμές: 220, 221, 224, 235, 250, 608, 622, 815 – Στάση: Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Τρόλεϊ
Γραμμή: 3 – Στάση: Σταθμός Ευαγγελισμός
Μετρό
Γραμμή: Μπλε (3) – Στάση: Ευαγγελισμός

Λέξεις κλειδιά: παπατσώρης ουρολόγος, παπατσωρης ουρολογος, ουρολόγος Παπατσώρης, ουρολογος παπατσωρης, ουρολόγος ευαγγελισμός, ουρολόγος παπατσωρης, Παπατσώρης Αθανάσιος, Παπατσώρης Αθανάσιος Ουρολόγος,  ουρολογος Παπατσώρης Αθανάσιος, ουρολογος παπατσωρης, ουρολογος Κολωνακι, ουρολογοι Κολωνακι, ουρολογος Αθηνα, ουρολογοι Αθηνα, ουρολογο, ourologos papatsoris, papatsoris athanasios, papatsoris oyrologos oyrologoi kolonaki kolwnaki a8ina athina ourologos ourologoi, Καρκίνος προστάτη, Ανδρική Υπογονιμότητα, Ακράτεια oύρων, Υπερτροφία προστάτη, Στένωση ουρήθρας, Αιματουρία, Φίμωση, Πέτρα στα νεφρά, Μεγέθυνση πέους ή φαλλοπλαστική, Ουρολοιμώξεις, Κιρσοκήλη, Σεξουαλική δυσλειτουργία, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του ουροποιητικού, ακράτεια ούρων, υπερδραστήρια ουροδόχο κύστη, διάμεση κυστίτιδα, προστατίτιδα, διογκωμένο προστάτη, οξεία επίσχεση ούρων (ξαφνική κατακράτηση ούρων με αδυναμία ούρησης), πέτρα στα νεφρά, σεξουαλική δυσλειτουργία (ανδρική ή γυναικεία), ανδρική και γυναικεία υπογονιμότητα, αιματουρία, καρκίνοι του ουροποιητικού, (των νεφρών, της ουροδόχου κύστης, του προστάτη και των όρχεων), Κρυψορχία, Υποσπαδία, Επισπαδία, Εκστροφή κύστεως, Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Ευαγγελισμός